Instruktörskurser

Svenska HLR rådets mål med utbildningarna i HLR och första hjälpen är att alla som vill ska få utbildning och handlingsberedskap att kunna rädda liv. Som instruktör i HLR och första hjälpen följer vi de utarbetade riktlinjer och utbildningsprogram som finns för optimalt omhändertagande. Dessa riktlinjer och utbildningsprogram grundar sig på forskning och vetenskap för största chans till överlevnad med en pedagogik som gör att man lättare ska ta in och komma ihåg. Vår uppgift som instruktör är att sprida kunskapen om HLR och första hjälpen i samhället. Från oktober 2016 kommer det att finnas riktlinjer både för HLR och första hjälpen. Riktlinjer i första hjälpen är en kvalitetssäkring i att allmänheten och frivilliga livräddare får utbildning som överensstämmer med Första hjälpen rådets standard. Läs mer om Första hjälpen rådet på http://sfhr.se/

Instruktör

Du som godkänns av en huvudinstruktör som instruktör i första hjälpen, har rätt att ge ut kursbevis från Svenska HLR rådet i första hjälpen. Det krävs att du håller dig uppdaterad vad gäller utbildningsmaterial och aktuell information samt att du årligen håller någon utbildning.

Förberedelser

  • Inläst kursbok och instruktörsbok
  • Förbereda övningsuppgifter

Förkunskaper

För att bli HLR instruktör behövs inga förkunskaper, men det är bra om man har övat HLR och har en bra teknik. Förkunskaperna för att bli certifierad Första hjälpen instruktör är att man sedan tidigare är instruktör i Vuxen HLR med hjärtstartare

Pris:

Instruktör Första hjälpen 5 650 kr/deltagare inkl första hjälpen bok och instruktörsbok, för och eftermiddagskaffe med tilltugg samt lunch. Instruktör Vuxen HLR med hjärtstartare 3 900 kr/deltagare inkl instruktörsbok, för och eftermiddagskaffe med tilltugg. Alla priser är exkl. moms och faktura skickas och skall betalas innan kursstart.

Anmälan

Använd knappen nedan för anmälan till kurs. Ange namn, adress, mailadress, telefonnummer, instruktörsnummer (om du har), ev företagsnamn med organisationsnummer i meddelandet

Boka
2016-10/img-0276.jpg
2016-10/instruk3.jpg
2016-10/instruk4.jpg

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå